Blog Archives for tag parfym

Att leva med ett dolt funktionshinder

I flera år har detta funktionshinder trätt fram. Ju äldre jag blivit desto jobbigare har det blivit med. Jag har… Continue reading »