Driva företagsblogg

Om du har ett företag är ett blogg ett bra verktyg att på olika sätt lyfta fram ditt företag på. Det gäller självklart inte bara företag, utan även ideella föreningar, samfund och statliga myndigheter. En blogg som används på rätt sätt kan göra stor skillnad i verksamheten.

Driva företag – kunskap

Att driva företag kräver både mycket kunskap, ett stort driv, kreativitet och att följa med i sin samtid. På sätt och vis är det att alltid vara på gång och att inte få stagnera för mycket. Det kan vara riktigt komplicerat att lyckas som företagare, särskilt som ett företag också har anställda, behöver tänka på marknadsföring, skaffa nya kunder och behålla gamla. Ett tips för att lyckas som företagare är att ständigt tillgodogöra sig ny kunskap. På engelska brukar man säga att leaders are readers – en ledare är en person som läser. Ett bra sätt att ta till sig mer kunskap, både som chef och som anställd, är genom kompetens express e-kurser online om ledarskap, kommunikation och effektivitet.

Driva blogg – kunskap

Att driva en bra företagsblogg handlar också om kunskap, ledarskap, kommunikation och effektivitet. Om du har en blogg måste den ge kunderna kunskap som gör att de får ett förtroende för er som företag. Många företagare tjänar faktiskt på att ha en blogg där de ger bort gratiskunskap. Ett kafé kan skriva artiklar om hur man gör snygga marsipanrosor, en juristfirma kan ge enkla råd om avtal och en bilverkstad kan visa hur man byter däck själv. Sådan kunskap ger dels besökare till bloggen, men den ger också förtroende. Och förtroende ger på lång sikt mer kunder än aggressiv marknadsföring.

När kunderna får förtroende för ditt företag kommer de också att uppleva att ni är ledare inom branschen – i alla fall om ni är måna om att följa med i utvecklingen. Det som skapar förtroende på bloggen är både att ni ger bort kunskap gratis, men också att ni upprättar en relation. Om ni har en bloggpost om hur man kan bygga ett växthus, så kommer ni att tjäna på att uppmuntra era kunder att ställa frågor i kommentatorsfältet eller att komma in i butiken och be om råd. Genom att ni besvarar frågorna i kommentatorsfältet kommer både de som skriver och de som läser att få en slags relation till er. I slutändan kommer de flesta bara nyttja gratiskunskapen för “basen” – enklare saker – men sedan vilja anlita er för det svårare arbetet.

En bra blogg handlar också om effektivitet. Du ska inte lägga tid på att skriva en massa onödiga blogginlägg som vare sig ger kunder eller ger kunderna någon kunskap. Allt som du gör på bloggen måste du ha en tanke med. En bra blogg är ett effektivt redskap för att få ett företag att växa.

mh-purity-lite